KOTLINA 2, započinje vrlo zanimljivo. Smrti rudara, na poprištu smrti okićene socijalističkom ikonografijom, je originalan i obećavajući zaplet. Mido koji je najfunkcionalniji karakter prethodne sezone (skroman, pouzdan, sposoban, neopterećen teretom emocija pod kojim manje-više svi karakteri dahću) sada dolazi u centar pažnje.

KREATORI: Danis Tanović, Amra Bakšić Ćamo

SCCA/pro.ba