Glavni lik mini serije je 18-godišnji mladić koji se našao na Grbavici u momentu kada počinje potpuna blokada ovog sarajevskog naselja i zatvaranje svih prilaza tom dijelu grada. Bio je u posjeti jednoj djevojci i našao se u zgradi u kojoj inače ne živi. Srpski vojnici počinju da od ljudi traže da pokažu pasoše i isprave. U zgradi živi neznatno starija Srpkinja sa bakom, koja pomaže glavnom liku. To je najprije odraz ljubavi prema bližnjem a potom prerasta u romantičnu ljubav. Mladića šalju u radni vod čiji je jedan od zadataka da sakuplja i zakopava leševe ubijenih. Kad god bi zatrpali mrtvaca, komandant voda bi zatražio da mu se nešto prouči. Ali niko od prisutnih to ne zna. Samo glavni lik je odnekud upamtio tih nekoliko riječi iz muslimanske molitve i izgovara ih nad plitkim grobom na brdu iznad grada sa kojeg se puca na Sarajevo. Radni vod pomaže raznositi namještaj, frižidere, šporete kako bi udovoljio potrebama novih gospodara. Komandant radnog voda, Šef, zaštitnički se stavlja na stranu svojih radnika. On gaji duboki prezir prema zločinima, majkama, koje ga plačući pitaju za nestale članove porodice, obećavajući pomoć. A kada pretpostavljenima postaje naporan, nestaje bez traga. Mladića šalju na prvu liniju fronta, na kopanje rovova u brdu, koji su u zračnoj liniji sa sarajevskim stanom s druge strane Miljacke, u kojem je ranije živio. Noću mora da vojnicima svira dirljive pjesme dok oni siluju žene. Kada dvojica Srba, mladića sa nadimkom "hodža" počnu siliti da poput mujezina pjeva poziv na molitvu, on ih ubija i bježi. Nakon bijega, on se dvije i po godine skriva u praznim stanovima zgrada uz pomoć komšinice koja je Srpkinja i sa kojom razvija poseban odnos.

REŽIJA: Ademir Kenović

PRODUKCIJA: Refresh