Obavijest o poništenju Javnog poziva BH Telecoma

U skladu sa tačkom VII Pravila Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igrane serije u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma od 16.8.2021. godine, te u skladu sa tačkom VII Pravila javnog poziva za prijavu igranog filma (Dopuna Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija) u okviru BH Content Lab platforme od 28.2.2022. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo poništava navedene javne kontinuirane pozive, počevši od datuma objave ove obavijesti, odnosno od 23.12.2023. godine.